Lastbilssäkerhet

DAF

Att vara på det torra med att sin bil är repad och vid god vigör är något som de flesta har någorlunda ordning på, men vill ju helt enkelt vara säker i trafiken. Men nu ska vi tala lite om lastbilssäkerhet, något minst lika viktigt.

Transporter med lastbil är det allra vanligaste formen att transportera gods i Sverige. Nu har vi inga exakta siffror på hur många lastbilar som trängs på Sveriges vägar varje dag, men ni kan säkert själv tänka er att det är en hel del. Då är det förstås också viktigt att dessa lastbilar håller måttet vad gäller säkerheten.

Svenska bilar säkrare?

Det tycks finnas en bild av att svenska lastbilar är säkrare än utländska – kanske på samma sätt som vi tycker att svenskt kött är bättre än utländskt (djurhanteringen undantagen). Men enligt Lars Torstensson, verksamhetschef på DAF Malmö så är inte utländska bilar i något sämre skick än de svenska. I en intervju med akeritidning.se berättar han att DAF i Malmö reparerar cirka 120 bilar varje månad varav ungefär tio procent av dessa är utländska. Med tanke på att verkstaden haft jourverksamhet ända sedan 1989 så har man kunna följa utvecklingen under ett långt tag. Såhär säger Torstensson om utvecklingen:

– För fem år sedan ringde polisen ofta och vi fick köra ut till hamnarna i Trelleborg eller Ystad. Bromsarna var många gånger en katastrof på de utländska bilarna. Men problemen har minskat väldigt mycket.

Torstensson tycker vidare att smutskastandet av de utländska åkarna måste sluta upp och istället ska man förhålla sig till faktumet att trots att trafikeringen ökat från utländska åkare så har deras jourverksamhet för att rycka ut och reparera trasiga utländska bilar avtagit. Däremot så menar han, att på grund av att den ökade konkurrensen den svenska åkeribranschen har lett till att åkarna måste dra ner på kostnaderna och med tanke på de reparationer man nu utför på nästan veckolig basis så verkar det som att detta har påverkat även åkarnas utlägg för reparationer – bilarna är i generellt sämre skick än tidigare.